החידה החודשית – אוגוסט

:כתב החידה

על פי מקור המידע – הכתובת כבר ברורה…

w → ?

שתי אותיות יקלעו למטרה!

להגשת התשובה