אוקטובר 2021

– החידה החודשית

:כתב החידה
להקה מתודלקת סביב השעון
תרגישו בנוח לשלוח פתרון
להגשת התשובה