החידה החודשית – אפריל 21

:כתב החידה

באופן אישי,

במצב אנכי.

עשרים ואחת,

מתחת לצבי.

להגשת התשובה