The NEW POC kit (rapid test) antigen for the Covid-19 virus is HERE!

חברת רניום מדיקל גאה לייצג את חברת
SD BIOSENSOR
החברה הבינ"ל והיצרנית של בדיקת קורונה מהירה לזיהוי אנטיגן הקורונה
CE POC kit (rapid test) antigen for the Covid-19 virus